Best wishes for a really happy new year

BEST WISHES FOR A REALLY HAPPY NEW YEAR

Buddha said:

Cakkhunā saṁvaro sādhu,
sādhu sotena saṁvaro;
Ghānena saṁvaro sādhu,
sādhu jivhāya saṁvaro.

Kāyena saṁvaro sādhu,
sādhu vācāya saṁvaro;
Manasā saṁvaro sādhu,
sādhu sabbattha saṁvaro;
Sabbattha saṁvuto bhikkhu,
sabbadukkhā pamuccati.

=

Restraint of the eye is good.
Good is restraint of the ear.
Restraint of the nose is good.
Good is restraint of the tongue.

Restraint of the body is good.
Good is restraint of speech.
Restraint of the mind is good.
Good is restraint everywhere.
The monk, restrained everywhere,
Is released from all suffering.

(Pañcabhikkhuvatthu, Bhikkhuvagga, Dhammapada)

Idamavoca bhagavā. Attamanā, ‘manish’ bhagavato bhāsitaṁ abhinandati.

Thus spoke the Buddha. Delighted, ‘manish’ rejoices in what the Buddha said.

Bhavatu sabba mangalaṃ!

May all beings be happy!

Sadhu! Sadhu! Sadhu!

  • Manish
4 Likes