SA1042 [MN41], the Potential of the Ten Courses of Action, by Anālayo

Anālayo, “The Saṃyukta-āgama Parallel to the Sāleyyaka-sutta”, Journal of Buddhist Ethics, 2006, vol. 13 pp. 1–22.

analayo SA1042 [MN41] samyukta-agama-saleyyaka.pdf (221.7 KB)

SA1042, MN41

(Source)