Metta Sutta translation challenge!

The Aurebesh alphabet is the written form of the Star Wars language, “Galactic Basic”. :lightsaber::r2d2::stormtrooper::vader::lightsaber_red::yoda_sw:
https://lingojam.com/AurebeshTranslator

3 Likes

Let’s try it @Bernat!

1 Like

Does the Metta sutta appear in Finnish here? :slight_smile:

with metta

1 Like

And now in Hebrew! (My mother tongue)
Thank you so much for this encouragement!
I enjoyed and learned a lot from translating the sutta and feel like translating more!

אהבה נטולת אנוכיות
khp 9

כך צריך לעשות אדם המיומן בטוב,
הרוצה לחוות את המצב השליו:

עליו להיות כשיר, כנה, ישר מאוד,
רך במילותיו, עדין, וצנוע.

עליו להיות שבע רצון, נתמך בקלות,
עם מעט מחויבויות, בעל אורח חיים פשוט,
עם חושים שלווים, נבון, נטול יהירות,
נטול חמדנות לתמיכתן של משפחות.

עליו להימנע מכל פעולה מזיקה, ולו הזעירה ביותר, שאותה החכם עלול לגנות.

מי ייתן שכל היצורים החיים יהיו מאושרים ומוגנים,
מי ייתן שכולם יהיו מאושרים בליבם.

כל היצורים החיים אשר יהיו, ללא יוצאי מן הכלל;
שבריריים או חסונים, ארוכים או גדולים,
בינוניים או נמוכים, גסים או עדינים.

הנראים או הבלתי נראים, אלו השוכנים רחוק או קרוב,
אלו שנולדו או אלו שבדרכם להיוולד,
מי ייתן שכל היצורים החיים יהיו מאושרים בליבם.

מי ייתן שאף אדם לא ירמה אחר, או יבוז לאף אחד בשום מקום.
בגלל כעס וסלידה, אל לאף אדם לאחל סבל לאחר.

בדיוק כפי שאמא תקריב את חייה בכדי להגן על בנה היחיד,
באותו אופן, על אדם לפתח תודעה חסרת גבולות כלפי כל היצורים החיים.
לפתח מחשבות של אהבה נטולת אנוכיות כלפי כל העולם, ללא גבולות.
למעלה, למטה, ולכל כיוון, ללא הפרעות, חופשי מטינה ומשנאה.

כשהוא עומד, הולך, יושב או שוכב, כל עוד האדם ער,
עליו לשמור על מודעות זו.
וזו, כך אמרו, היא דרך החיים הנשגבת.

מבלי ליפול להשקפות שגויות,
כשהוא מבוסס במוסריות ובחכמה,
לאחר שנפטר מחמדנות לתענוגות החושים,
אדם לעולם לא חוזר לשכב שוב ברחם.

13 Likes

Yes, we have Finish here: SuttaCentral

Thanks so much! :pray:
We already have a Hebrew version here: SuttaCentral but it is great to have a second version too. I will put it on the site as soon as I get a chance!

Sadhu Sadhu Sadhu :pray: You are very welcome to translate other suttas as well. I would suggest to check which ones we don’t have yet in Hebrew and start with those.

3 Likes

Hi @Mor. Ayya Kathrin has been very busy coding the Metta Sutta for SuttaCentral (and even managed to work out how to get it done in rtl-text!!!) Can you please let me know how you want to be cited as author?

Hi, ven @Vimala. that is great. however, I prefer that the translation will not carry my name. so I leave it to you as to what to write under the author’s name. thank you!

1 Like

:slight_smile: Will call it just “Mor” then.

The moment you’ve all been waiting for: The new Metta Sutta translations have been coded by Ven. Kathrin @vimalanyani and are now visible here:

(including Aurebesh but you will have to empty your cache first or go to incognito to view it, otherwise you just get plain English)

Thank you very much @Mor, @Lemon, @Sabbamitta, @Bernat and of course @vimalanyani! :pray:

7 Likes

Wow! impressive. How about a Japanese translation? I think this must pretty much cover the Globe and outer-space too!

Maybe binary-code one for AIs to digest? :marvin_robot:

with metta,

3 Likes

If you have a Japanese translation, we would love to have it!

There is already a Japanese translation it would seem…:

2 Likes

Oops … my bad! :smile:

3 Likes

I will try to take on the challenge after the 18th of July for Estonian. Helps give momentum for the final polish of MN10 that’s been long cooking and is 98% done as well :slight_smile:

8 Likes

Brilliant! Thanks so much. That would de great!

2 Likes

I notice there’s no Swedish translation yet. Until someone produces a modern one for you, here’s a pioneering rendering that was published in 1908, entitled Kärleken det högsta (“Love is the highest”). Interestingly one of the two translators later became both a Nobel Peace Prize winner (though not for translating the Mettasutta as far as I know!) and a Christian saint.

Kärleken det högsta — Mettā Sutta

Hvad göras bör af den som skickligt söker
det goda, sedan lugnets ort han funnit —
han vare duglig, redbar, samvetsgrann samt
i talet mild samt blid och fri från högmod;

lätt tillfredsställd och lätt att uppehålla,
med få bekymmer, nöjd med ringa näring,
med sinnen lugnade och ej förmäten,
och vis, förnöjsam vid sin gång i husen.

Och intet som är lågt han öfve, hvarför
han utaf andra visligt borde tadlas.
Och lyckliga och trygga alla lefve,
och alla varelserna innerst sälla!

Och hvilka varelser med lif än finnas,
utan åtskillnad, svaga eller starka
och långa, stora och af medelstorlek
och korta, liksom smala, tjocka,
som sedda äro eller icke sedda,
som lefva fjärran eller icke fjärran,
som äro födda eller söka upphof —
må alla dessa vara innerst sälla!

Må ingen öfva svek emot den andre,
på ingen plats han någon må förakta;
af vrede eller utaf hämndbegär ej
må någon önska någon annan ofärd!

Som modern skyddar eget barn,
med risken af sitt lif det enda barnet,
så emot alla varelser
omätlig kärlek må man hos sig odla.

Och kärlek emot allan värld,
omätlig kärlek må man hos sig odla
båd öfver, under, genom allt,
utan inskränkning, utan hat och motstånd.

Man sitter eller står och går,
man ligger, och så länge man är vaken,
man öfve detta sinnelag:
ett lif i gud man kallar det här nere.

Den utan filosofiskt kram
är dygdig, rustad ut med syn fullkomlig,
och afstått kärleksfikenhet,
han vidare ej ingår uti moderlifvet.


Taken from Främmande religionsurkunder, vol. II part I by Johansson and Söderblom.

Karl Ferdinand Johansson of the University of Uppsala (1860-1926) was Sweden’s first Sanskritist.

Karl

Nathan Söderblom (1866-1931) was a pioneer in Zarathushtrian and Iranian studies in Sweden, but also a theologian, Lutheran Archbishop of Uppsala, 1930 Nobel Peace Prize winner and is recognized as a saint in the ecclesiastical calendars of both the Lutheran and Episcopalian Churches. His saints day is July 12.

Nathan2

Apparently in Swedish Lutheranism saintly iconography is nowadays entrusted to the designers from IKEA.
:smile:

11 Likes

Thank you so much for posting this. It really makes my day to see this and also the background to the translation you added.

I will remember this on my birthday each year :laughing:
A very special birthday gift indeed!

6 Likes